K-pistskytte

 

Detta skytte har vi på föreningens skjutbana i Lehult ca 4 km väst om Vittsjö, se aktivitetssidan för mer detaljer.

 

Resultat månadsskjutningar och föreningsmästerskap K-pist

 

2008
Resultat föreningsmästerskap K-pist den 28 sep 2008

2009
Resultat föreningsmästerskap K-pist den 20 sep 2009

2010
Resultat föreningsmästerskap K-pist 2010
Resultat månadsskjutning K-pist 2010

2012
Resultat föreningsmästerskap K-pist 2012

2014
Resultat föreningsmästerskap K-pist 2014

2015
Resultat föreningsmästerskap K-pist 2015

2016
Resultat föreningsmästerskap K-pist 2016

2017
Resultat föreningsmästerskap K-pist 2017

2018
Resultat föreningsmästerskap K-pist 2018

2019
Resultat föreningsmästerskap K-pist 2019