Föreningstävling bänkskytte 100-200 m 2020-06-14

Finkalibrigt upp till 6mm
Vinnare genom särskjutning
1. Henrik Nyboe 141p
2. Jan Åke Jonasson 141p
3. Görgen Alm 140pGrovkalibrigt
1. Görgen Alm 144p
2. Jan Åke Jonasson 141p
3. Henrik Nyboe 136p